Pre-Art

Pre-Art

Kolekce, na jejímž počátku byla inspirace abstraktním expresionismem a výtvarnými díly Jacksona Pollocka.

S tím souvisí výběr barevnosti materiálů a jejich nahodilé motivy. Do protikladu jsou zde stavěny jednobarevné modely, které tvoří pilíř konkrétnosti  a jednoznačnosti v abstraktním světě.